Gynzy-kids

Wij werken in de groepen 4 t/m 8 met de verwerkingssoftware van Gynzy voor spelling. Deze software maakt digitaal en adaptief gepersonaliseerd leren mogelijk.
Door meer variatie in opgaven en vraagstelling, gaat Gynzy veel verder dan een methode. We hebben ten alle tijde inzicht in de prestaties en voortgang van de kinderen. De kinderen krijgen gelijk feedback. Doordat gynzy gepersonaliseerd werkt, maakt iedereen opgaven die bij het niveau van hem of haar past. Wanneer de kinderen de les afhebben, gaan ze verder met opdrachten uit de zogenoemde 'Werelden'. Hier kan het kind verdiepingsopdrachten of herhalingsopdrachten maken die aansluiten bij het doel van de les. Daarnaast beschikt Gynzy over diverse educatieve spelletjes.

Gynzy wordt ook ingezet om de lessen interactief te kunnen geven.


https://develdkampdk-live-1c2759c3eb1d4c3c8e246-1295e75.divio-media.net/filer_public_thumbnails/filer_public/ca/3d/ca3deb55-00f2-448c-8394-3b32649a7a1c/picturesgynzy.png__187x190_q85_subsampling-2.png


De kinderen van groep 4 en 5 werken op een Ipad. We leren de kinderen vanaf de eerste dag hoe ze met hun Ipad om moeten gaan.

De kinderen van de bovenbouw (groep 6,7 en 8) werken op een chromebook, omdat dit makkelijker is bij het typen van verslagen. Op deze chromebooks werken zij ook met gynzy voor spelling. 

De kinderen maken hun rekenwerk in een werkboek (met denkschrift) en met de software van Wereld in Getallen 5.