Talentontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school thuis voelen en dat zij zich in een goede sfeer kunnen ontwikkelen. Op basisschool Alexander beschouwen wij ieder kind als een uniek persoon, met eigen ervaringen, emoties en verhalen. Geen mens is hetzelfde. Wij streven er naar kinderen te inspireren en te helpen hun talenten optimaal te ontwikkelen.

‘Leren voor jouw toekomst!’ is de missie voor KONOT. We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen centraal. We richten ons hierbij op hun intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve talenten. We stimuleren onze leerlingen om zich vanuit verwondering voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en ontdekkend de toekomst tegemoet.

Leren voor jouw toekomst door kansrijk, modern onderwijs in een monumentale school. Het is toekomst van onze leerlingen waar we in onze scholen een brede basis voor leggen. Wij streven naar een schoolomgeving waarin wij kinderen vaardig maken in de 21st century skills* en waar respect, warmte, vertrouwen, verwondering en humor de elementen vormen die ervoor zorgen dat het kind zich emotioneel vrij kan ontwikkelen.

*21st century skills

  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • ICT basisvaardigheden
  • Creativiteit- Kritisch denken
  • Communiceren
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Zelfregulering
  • Computational thinking
  • Informatie vaardigheden