De ouderraad van de Alexander

Elke ouder van de Alexanderschool is automatisch lid van de oudervereniging. De leden van de ouderraad zijn de vertegenwoordigers van deze oudervereniging.

Ze hebben een aantal taken en doelstellingen:

- Het bieden van hulp aan het schoolteam bij de organisatie van bijzondere activiteiten op school.
- Het meehelpen van ouders op school bevorderen.
- De belangen van kinderen en ouders behartigen.
- De ouders vertegenwoordigen bij het team, de medezeggenschapsraad en andere instanties.
- Het beheren van de OR- gelden.

 

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Lisa Morsink (groep 1)
Martijn Broenink (groep 2)
Rian Kuipers (groep3)
Kiona Quinten (groep 4)

Marloes Hidding (groep 5, secretaris)
Jorieke Nijmeijer (groep 6)

Lotte Rikkink (groep 7,penningmeester))
Evelien Postel (groep 8)