Onderbouwd

In ons kleuterplein werken we met onderbouwd. Hiermee leggen we een belangrijke basis voor een succesvolle basisschoolperiode voor alle leerlingen.

Speels werken aan doelen
Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordachte kleutermethode die zorgt voor de nodige prikkels, een belangrijke voorwaarde voor het leren.

Doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal
Bij jonge kinderen bestaat er een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind bepaalde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis opdoen die zij in een later stadium nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. Want als je met het juiste materiaal aansluit bij de behoefte aan spelend leren, zorg je ervoor dat ze al handelend hun doelen behalen!

Kleuters kunnen niet lezen, niet schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken. Maar spelen kunnen ze als geen ander.

Leerpakket, handpoppen en ontwikkelingsmateriaal
Onderbouwd maakt spelenderwijs leren mogelijk door de inzet van het leerpakket, de bijbehorende handpoppen en ontwikkelingsmateriaal. De handpop zorgt voor een verrassend eenvoudige prikkel en biedt het kind een veilig gevoel. Elke handpop is gekoppeld aan een leerdoel. Het doel komt tot leven en krijgt betekenis voor het kind. Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, geeft de juf les over het doel. Dit doet zij aan de hand van de leerkaarten in het Onderbouwd leerpakket. Door te werken met ontwikkelingsmateriaal wordt het doel tastbaar gemaakt.

https://develdkampdk-live-1c2759c3eb1d4c3c8e246-1295e75.divio-media.net/filer_public_thumbnails/filer_public/bf/b7/bfb7f60c-dc1e-4327-9932-72c37d9c6e75/picturesonderbouwd.jpg__334x491_q85_subsampling-2.jpg