Kanjertraining

Basisschool Alexander is sinds een aantal jaren een Kanjerschool. Dit houdt in dat we werken en handelen volgens de Kanjermethode.
Deze Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering.
Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven.
Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Deze komen in diverse thema's en groepsspelen naar voren.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom, je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Door middel van rollenspelen worden de verschillende petten / typetjes regelmatig uitgediept en besproken. We proberen ook dezelfde taal te spreken. Wanneer een gedrag ergens onder valt, benoemen we ook de kleur pet die daar bij past. Zo worden kinderen zich bewust van de verschillende petten en het het gedrag daarbij. Maar nog veel belangrijker, het effect en het gevolg van dat gedrag.

 


https://develdkampdk-live-1c2759c3eb1d4c3c8e246-1295e75.divio-media.net/filer_public_thumbnails/filer_public/12/3c/123cff26-354a-459c-90b6-9f38d75d601a/pictureskanjerpetten.jpg__821x417_q85_subsampling-2.jpg

 

https://develdkampdk-live-1c2759c3eb1d4c3c8e246-1295e75.divio-media.net/filer_public_thumbnails/filer_public/5d/ed/5dedbfcf-59a0-45d9-95a8-fddbcc8bc327/picturesposter-kanjertraining.jpg__2392x3131_q85_subsampling-2.jpg