Verkeerbrigade

De verkeersbragade is een groep ouders en kinderen waar we trots op mogen zijn. Deze ouders en kinderen trotseren immers weer en wind om hun eigen kinderen maar ook die van anderen veilig over de weg te loodsen. In het jaar 2010 is vóór de school het "Julie Straatmeubilair" geplaatst om de veiligheid te bevorderen. 
We hopen dat er zich ook nieuwe ouders blijven aanmelden om hierbij te helpen. Als ouder (of degene die uw kind komt halen / brengen) kunt u ook helpen zonder lid van de verkeersbrigade te zijn, door onze aandachtspunten in acht te nemen. 

Deze aandachtspunten zijn:

  1. In de buurt van de school steekt een ieder alleen over bij de oversteekplaats. De verkeersbrigadiers zijn een kwartier voor aanvang van de schooltijden en een kwartier na afloop van de schooltijden aanwezig bij de oversteekplaats, behalve op vrijdagmiddag om 14:15 uur. (Dan hebben groep 1 en 2 vrij)
  2. Wacht met het oversteken totdat de verkeersbrigadiers een teken geven. 
  3. Auto's en fietsers, s.v.p. niet op de oversteekplaats stoppen.
  4. Maak van tevoren een afspraak met uw kind aan welke kant u staat om het kind op te halen. Dit om te voorkomen dat uw kind plotseling oversteekt. De kleuters moeten worden afgehaald bij de juffen bij het hek naar de speelplaats.
  5. Auto's gaarne parkeren in de daarvoor bestemde parkeerhavens. Dit om te voorkomen dat het uitzicht wordt belemmerd voor de verkeersbrigadiers. Ook zou het fijn zijn wanneer bezitters van personenbusjes deze bij de "Volharding" gaan parkeren, eveneens om voldoende uitzicht te behouden. 
  6. Om een goede doorstroming te behouden bij de oversteekplaats is het handig dat broertjes en zusjes die met elkaar meefietsen op elkaar wachten op het schoolplein.
  7. Wilt u als ouder de doorgang van de kinderen naar de verkeersbrigade vrij houden? Als u uw kind op komt halen, wilt u dan wachten bij het hek van groep 1-2, voor oudere kinderen aan de overkant, of in ieder geval niet in het gebied tussen de twee uitgangen van de school. Als we deze vrij houden van wachtende ouders, kan de doorstroom naar de brigadiers snel en overzichtelijk verlopen. 

Door bovenstaande punten in acht te nemen, kunnen we samen veilig oversteken. 

De verkeersbrigadiers staan voor de school op de Ootmarsumsestraat. De tijden waarop de brigadiers aanwezig zijn:

Maandag t/m vrijdag:

8:15 uur - 8:30 uur

14:15 uur - 14:30 uur

Alleen op vrijdag voor groep 1 en 2: 12:15 uur-12:30 uur

Ook in ons onderwijs besteden we aandacht aan verkeer. In groep 6 doen we ook jaarlijks mee aan de verkeersquiz van Dinkelland. In groep 7 doen we mee aan het dode-hoekproject. Groep 8 neemt deel aan het schriftelijk en het praktisch deel van het landelijk verkeersexamen. Eens in de drie jaar doen we mee aan ANWB Streetwise. 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers, mocht u ons team willen versterken, neem dan contact op met Kiona Quinten (moeder van Renske en Femke) of Joke Groeneveld.

.